Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turistické Akcie

8. 4. 2011

KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST REGIÓNU

ŽIAR NAD HRONOM

 

NA ROK 2011

 

 

8.1.2011 – z Červenej studne do Hliníka nad Hronom, org: KST Hliník nad Hronom

inf: Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hr. tel:0905 271 929

26.2.2011 – Zimný prechod pohorím Vtáčnik – 34.  ročník, org: KST Hliník nad Hronom, inf: Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel: 0905 271 929

12. – 13.3.2011 – 47. ročník LP Kremnickým Pohorím, org: KST OT TJ Kremnica,

inf:  Oto Kožuch tel. 045/6742536, 0909486075

13.3.2011 – záver zimnej sezóny Nevoľné – Štós, org: OÚ Nevoľné + RR KST Žiar nad Hr. inf: OÚ Nevoľné, Henžel Štefan 0908 934 072

2.4.2011 –20.ročník „Jarné prebudenie“,  org: KST Vyhne, inf: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel: 045/6772440

24.4.2011 – 50. ročník - Veľkonočné vajce – Karneval na snehu, org: KST Kremnica, inf:  Ladislav Fusko, Zámocké nám. 547/l3, 967 01 Kremnica, tel: domov 045/6743883       

7.5.2011 – Jastrabská vrchovina, 14.roč. Hviezdicový výstup na jazierko „Slobodné“, org: KST MŠK + MsÚ Žiar n/Hr. inf: Ing. Peter Olejarník, 965 01 Žiar n/Hr. SNP 105/20  tel: 045/6716443,

Robo Mároši tel: 0903048992

7.5.2011 – 7 Kremnických vrcholov, org:KST Kremnica, inf: Heriban, Ing. Hanulová 045/6742606

14.5.2011 – Pochod na Žuhračku – 32. ročník, org: KST + OÚ Tekovská Breznica ,inf: Ing. Anna Krištofová, 966 52  Tekovská Breznica  Agátová 637, tel: domov 045/6861176, 0908183589

4.6.2011 – 29.ročník prechodu – Pohronským Inovcom, org: KST Hronský Beňadik,

inf: Ing. Valika Marušková, 966 53 Hronský Beňadik  93, tel: domov 045/6893239, Peter Zold - tel: 0905 316 020, mail: zoldies@zoznam.sk

5.6.2011 – 6.roč. Na bicykli okolo Štiavnických jazier, org: RR KST Žiar nad Hronom

inf: Róbert Mároši, 965 01  Žiar nad Hronom M.R.Štefánika 38/62,  tel: 0903048992

11.6.2011 – 11. ročník – Kremnická 50–tka, org: KST Kremnica, inf: Ladislav Fusko, Zámocké nám. 547/13, 967 01 Kremnica, tel: domov 045/6743883

18.6.2011 – 5.ročník Spomienka na Janka Žipaja, org. KST v spolupráci s MŠK ZH spol.s r.o + Msú, inf:Žipaj Štefan tel.0902623380

23. - 24.7.2011 – Splav  vďaky – B. Bystrica – Hliník nad Hr. - maškarný org: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf: Ing. Jaroslav Baran, Ľ.Štúra  590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel: 0905271929

30.7.2011 – Výstup na Sitno, org: KST Lhôtka pod Brehmi, inf: Milan Pelegrín, tel: 0907935972, Július Kicko tel: 0915046778, Robo Kicko tel: 0902505181

31.7.2011 – 16.roč. Bicyklový memoriál života, org: Mesto Kremnica v spolupráci s RR KST ZH,inf:Richard Roth, Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica,tel: 045/6742084, msks@kremnica.sk ,

Ján Béreš tel.: 0915035032

27.8.2011 – 38.ročník SNP prechodu Štiavnickým pohorím – nočný, org: KST  OŠK Hodruša–Hámre, inf : Ing. Jarmila Kaňová, 966 51 Hodruša–Hámre 225, tel.: 0902882678, Nittmanová Anna

tel: 0918396921

27.8.2011  -  Krajom SNP – 29. ročník, org: KST TJ Sokol Nevoľné, Obecný úrad, inf: OÚ Nevoľné, Henžel Štefan tel: 0908 934 072

1.9.2011 – 13.roč. Od prameňa Hrona do Žiaru nad Hronom, org:,RR KST +  MsÚ Žiar nad Hronom,  inf: Robert Mároši,  tel.:  0903048992, Emanuel Krátky  0902345935, Ján Žiak 0908949527

3.9.2011 – 14.ročník výstupu na Vtáčnik, org: MTK, KST Žarnovica, inf: Jozef  Štefanka,  Tehelná 21, 96681Žarnovica,  tel:  0903527090, 0903271280  

17.9.2011 – 10. ročník – Spomienka na Milku Supukovú , org: KST MŠK Žiar nad Hr. inf: Ing. Július Pittner 0911602218, 045/6742346

18.9.2011 – Pútikov vŕšok  – 7. roč. - najmladšia sopka v Strednej Európe, org: KST + OÚ Tekovská Breznica, inf: Ing. Anna Krištofová, 966 52  Tek.Breznica Agátová 637, tel:0908183589

10.9.2011 –10. ročník – Jesenný výstup na Suť, org: KST MŠK + MsÚ Žiar nad Hronom, inf:  Róbert Mároši,  M.R.Štefánika  38/62,965 01 Žiar nad Hronom, tel: 0903048992, Žipaj Štefan 0902623380

24.9.2011 – 177. výročie postavenia Trojkríža a 8. výročie jeho obnovy, inf.: Dušan Kaliský, B.Bystrica tel./fax. 048/4123125, 0905804421,Emanuel Krátky Žiar n/Hr. Tel./fax. 045/6723815, 0902345935

22.10.2011 – 36. ročník – Jesenný prechod pohorím Vtáčnik, org: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf: Ing. Jaroslav Baran, Ľ.Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel: 0905 271 929

5.11.2011 – Spomienka na Janka Talapu  - 19.ročník, org: KST Vyhne, inf: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel:  045/6772440

12.11.2011 – Spomienka na Milana Žiaka, org: KST Hronský Beňadik, RR KST a priatelia, inf: Ing. Valika Marušková, 966 53 Hronský Beňadik 93, tel.: 045/6893239, Emanuel Krátky 0902345935 Peter Zold - tel: 0905 316 020, mail: zoldies@zoznam.sk

3.12.2011 – 20.ročník „Možno stretneme Mikuláša“, org: KST Vyhne, inf: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel:  045/6772440

26.12.2011 – Štefánsky výstup na Revištský hrad, org: MTK,KST Žarnovica, inf: Jozef Štefanka, Tehelná 21, 966 81 Žarnovica, tel:  0903527090,0903271280

27.12.2011 – Zimný výstup na Sitno, org: KST pri OŠK Hodruša – Hámre, inf: Ing. Jarmila Kaňová tel. 0902882678, Nittmanová Anna tel.: 0918396921

 

 

 

HLAVÉ PODUJATIA KST PRE ROK 2011

 

27.1 – 30.1.2011 – 45. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutie TOM – KST Stará Ľubovňa

 info: Ján Kunák +421524315249, e-mail: kunak@staralubovna.sk

28.1. -30.1.2011 – 38. ročník – Biela stopa, org: TJ Biela stopa Kremnica, inf:Agnesa Pittnerová, Kremnica, tel: 045/6742850, 0908602218                                                                

26.2.2011 – 1.Zimné stretnutie čitateľov KRÁSY SLOVENSKA – Chata pri Zelenom plese –

V. Tatry, z príležitoti 90 r. založenia časopisu, inf: Vojtech Jeremiáš sekcia VhT,mob: 0905508786, Zuzana Kollárová – Krásy slovenska, mob: 0918320117

28.5.2011 – 48. stretnutie čitateľov Krásy Slovenska – Pilsko, inf: Anna Mazániková,

tel: 0904130784, mail: anna.mazanikova@datamail.sk

23.6.-26.6.2011 – 40. sloveský zraz mladých vodákov KST – Dunajec, inf: Jozef Šoffa, tel: 0903638619, mail: jozosoffa@gmail.com

30.6. – 3.7.2011 – 44.  Zraz VHT – Tatranská Štrba, org: KST – Sekcia VHT, inf.: Vojtech Jeremiáš tel:  00421 905508786, stevohudak@azet.sk,  www.kst.sk                            

3.7. – 9.7.2011 – 44. Tatranský okruh vodákov – Belá, Váh, Čierny Váh, Dunajec, Orava: KST - sekcia  VT, inf.: Ing. Mária Bažantová tel.: dom.: 00421 2 52928612, email: bazantova@snas.gov.sk, www.kst.sk         

7.7. – 10.7.2011 – 58. Slovenský letný zraz turistov KST –  Martin a okolie org: KST – sekcia PT, inf.: Vladimír Povoda tel:043/4230771, 0905484402, mail: povoda@stonline.sk

13.7. – 18.7.2010 – 56. Medzinárodná plavba po Dunaji – TID

inf.: Štefan Bárány, tel.: 00421 911775018, 00421 2 54430447, tid@tid.sk , barany46@gmail.com

13.8.2011 – Národný výstup na Kriváň – Vysoké TatryATC Račkova dolina, ( slávnostné otvorenie 12. augusta vo Vsokých Tatrách ), 

 inf.: Ján Kamien, tel.:  00421 903156278,00421 44 5533606, nvk@centrum.sk, www.kst.sk,                     

26.8. – 29.8.2011 – 33. Slovenský zraz cykloturistov KST – Rožňava a okolie, KST – sekcia CT,

inf.: Ernest Rusnák, tel: 053/4512705, 0903255440, mail: rzlevoca@pobox.sk, M.Markušovský, tel: 0907261652, mail: mmarkusovsky@sny.sk

7.10.-16.10.2011 – EURORANDO 2011 – Almeria a Granada – Španielsko, inf: Dušan Valúch, tel:02/44454088, mail: valuch@kst.sk, www.kst.sk

 

2..2. – 5.2.2012 – 7.Medzinárodný zimný zraz turistov Levoča – Levočská dolina a 46. SZZT a stretnutie TOM, inf: Ernest Rusnák, Kováčova vila 2, 05 401 Levoča, tel: 053/4512705, 0903255440, mail: rzlevoca@pobox.sk

 

 

Vypracoval Emanuel Krátky

RR KST Žiar nad Hronom